Investeringsaftrek 2023 voor Bouwvakkers

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
En als je denkt: "Ik ga dit niet lezen heb hier geen tijd voor": meteen hier naar actiepagina met de nieuwste machines

investeer in gereedschap

Wanneer je als bouwvakker investeert in bedrijfsmiddelen gedurende een boekjaar, kom je mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het is echter belangrijk dat de bedrijfsmiddelen waarin je investeert, in aanmerking komen voor investeringsaftrek. 

De KIA vormt een aftrekpost op je winst. Het bedrag dat je kunt aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het desbetreffende boekjaar. De specifieke aftrekbedragen zijn terug te vinden in de onderstaande tabel:


Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.6000%
€ 2.601 t/m € 63.71628% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991€ 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.9730%

Minimum Investeringsbedragen:

Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan €450 komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek geldt een minimaal investeringsbedrag van €2.500 per bedrijfsmiddel.

Bij het bepalen van de investeringsaftrek dien je, indien je de btw op de aanschaf kunt terugkrijgen, uit te gaan van het aanschafbedrag exclusief btw. Als je geen recht hebt op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht, neem je het investeringsbedrag inclusief btw.


Geen recht op investeringsaftrek:

Voor bepaalde investeringen geldt geen recht op investeringsaftrek, waaronder:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.

  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

  • Bedrijfsmiddelen bestemd voor verhuur (uitgezonderd voor de KIA) of voor gebruik in het buitenland.

  • Bedrijfsmiddelen overgebracht van privévermogen naar het bedrijfsvermogen.

  • Investeringen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan tegenover personen binnen het huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, of personen in hun huishouden.

  • Transacties tussen gerechtigden van een nalatenschap.

  • Aankoop van bedrijfsmiddelen van de bv waarvan je aandeelhouder bent.